Događaji:


 

Budva

 

 

GRB BUDVE

 

 

Budva je najpopularnija destinacija u Crnoj Gori.

 

POLOŽAJ

42° 17´ 7˝ N

18° 50´ 37˝ E

POVRŠINA

122 km2

ZASTAVA BUDVE

 

 

 

GEOGRAFSKI POLOŽAJ

 

 

Stara je oko 2500 godina i jedan je od najstarijih gradova na Jadranskom moru.

 

Opština Budva ima oko 18 000 stanovnika.Najveća naselja su Budva sa oko 10 000 stanovnika,Petrovac sa 4 000 stanovnika, Sveti Stefan sa blizu 2 000 stanovnika i Bečići sa oko 1 500 stanovnika.Duž rivijere ima oko četrdeset naselja,sela i zaseoka među kojima su Bečići čija je plaža 1935.godine proglašena za najljepšu plažu u Evropi(i nagrađena Zlatnom palmom),zatim Pržno-neobično ribarsko selo,Miločer-nekadašnja kraljevska rezidencija,poluostrvce Sv.Stefan kao jedinstveni grad-hotel i Petrovac,nekadašnja Kastel Lastva,naselje koje se prvi put pominje u "LJetopisu popa Dukljanina".

Bečići su 3 km udaljeni od Starog grada Budve.1936.godine ,na svjetskoj smotri u Parizu ,Bečićka plaža je proglašena jednom od najljepših plaža na Mediteranu.Prekrasno šetalište uz obalu vodi do zidina Starog grada.To je pješčana 1950 m duga plaža i prostire se od Zavale do Đevišenja.

U pozadini se nalazi kompleks turističkih objekata.

 

Budvanska rivijera zauzima središnji dio Crnogorskog primorja. Na dužini od 27 km smešteno je 17 manjih i većih pješčanih plaža,počev od Jaza na sjeveru,do Buljarica na jugu.

 

Sa sjeverozapada se graniči kotorskom ,sa sjeveroistoka i istoka cetinjskom a sa jugoistoka barskom opštinom.

 

Planinski vijenac se uzdize i proteže čitavom teritorijom.

 

Na razvoj okruga uticalo je i to što je Budva mnogo vijekova bila granična teritorija.Od podjele Rimskog carstva 395.godine na Zapadno i Istočno,granica je prolazila pored budve.

 

Danas je Budvanska rivijera tokom cijele godine veoma dobro povezana vazdušnim,drumskim,železničkim i brodskim saobraćajem sa svim dijelovima zemlje.

 

Budva je samo 30 km udaljena od stare crnogorske prijestonice Cetinja,smještenoj u planinskoj dolini,za koji je vezan veliki dio crnogorse istorije i kulture.Do ski-centara u sjevernom dijelu Crne Gore dolazi se vozom za samo dva sata.

 

U blizini Budve nalaze se dva savremena aerodroma(Tivat-22 km i Podgorica-65 km).

 

Preko pristaništa u Budvi i Petrovcu ovo područje je povezano sa svim važnijim lukama na našoj obali.

 

Zbog povoljnog geografskog položaja Budva je sve interesantnija poklonicima jahting turizma.Savremeno opremljena marina može da primi preko 1000 brodova i dfa pruži sve usluge(gorivo,voda,hrana...) savremenim mototuristima.

 

Prugom Beograd-Bar tokom turističke sezone saobraćaju i specijalni turistički vozovi koli prevoze turiste na ovo poručje.

 

Turistička sezona traje od marta do novembra meseca.

 

 

KLIMA

 

 

Budva ima mediteransku klimu sa blagim kišovitim zimama i dugim toplim i suvim ljetima koja zahvataju i dobar dio proljeća i jeseni.U priobalju zaklonjenom visokim gorskim zaledjem,klima je još blaža.Toplo more i duge peščane plaže okruženi su borovom šumom i maslinjacima.

 

Najviša temperatura je tokom jula mjeseca ok 30 °C,najniža tokom januara mjeseca kad može biti i ispod nule.

 

Budva ima oko 2 300 sunčanih sati godišnje.

 

Prosječna godišnja temperatura je oko 15,8 °C.

 

Temperatura mora :u februaru oko 11,7 °C,avgustu 24,7 °C.Od maja do oktobramjeseca more je u prosjeku toplije od 18 °C.

 

Sezona kupanja počinje 10.maja i traje do 8.novembra,tj.182 dana.

 

Godišnja količina padavina iznosi 1.626 mm/m2.Najviše padne u novembru mjesecu 232 mm,najmanje u julu 35 mm.

 

VJETROVI

 

Vjetrovi su najčešći iz sjevernog kvadranta,a najučestaliji od oktobra do marta mjeseca

.

Bura ili sjever duva sa kopna.To je vjetar vedrog i lijepog vremena ali je olujna bura najopasniji vjetar na Jadranu.U Budvi se rijetko dešava.Po pravili obično ga ima u novembru i decembru mjesecu.Dostiže brzinu od 12-15 m/sek.

 

Jugo ili Široko je nosilac oblačnog i kišovitog vremena,a duva s mora prema kopnu.Najčešći je zimi.

 

Maestral,sjeverozapadnjak prati pravac obale,duva ljeti,prijatan je i osvježava.Javlja se oko 10h a prestaje oko 17h.Po mletačkim izvorima to je glavni vjetar za jedrenje po Jadranu.

 

Tu su još i vetrovi koji se redje pojavljuju:

 

Ponente (kod nas Pulenat) koji dolazi sa zapadne strane .

 

Tramontana(kod nas Tramuntana) nastao u sjevernoj Italiji gdje sjeverni vjetrovi dolaze preko Alpa.

 

Lavante(ili Levant) dolazi sa istoka,to je vlažni vjetar ,obično ga ima u zimskim mjesecima.To je prolazni vjetar,duva jednolično skoro uvijek uz oblačno vrijeme i često uz kišu.

 

Libecchio(kod nas Lebić) potiče iz Sicilije gde se naziva Libici jer dolazi iz smjera Libije.

 

 

FLORA I FAUNA

 

 

U bogatstvu reljefnih oblika,specijalnom tlu i podneblju,rasprostire se bujna vegetacija kao izrazita suprotnost krševitom zaledu.Kulturne biljke sredozemnog podneblja su veoma rasprostranjene.

 

Budvanska rivijera je poznata po maslinama čije ulje i plod daju posebnu draž morskim specijalitetima.

 

A tu su i vinova loza i smokva.

 

Pored čempresa kojima je najbogatija,obala je puna: mandarina, limunova, pomorandži, narova...

 

U parkovima i oko kuća odavno ima lijandera, palmi , mimoza ...

 

Po fauni ovaj se kraj ne razlikuje od susjednih dijelova Crnogorskog primorja.

 

Od divljači ima : zečeva,lisica,kuna,lasica,vidri,divljih svinja...

 

Ptičji svijet je bogat i raznovrstan.Sve ptice i divljač pod određenim su režimom zaštite.

 

Budva je prema pučini mora otvorena u njegovom najjužnijem , najtoplijem i najdubljem dijelu.

 

Sjenovito dno bogato je biljnim i životinjskim svijetom.Obraslo je zelenim,mrkim i crvenim algama u čijem spletu živi dosta vrsta riba koje tu tragaju za hranom:cipal,ušata,pirka,špar,sapa.

 

Uz kamen se drže:zubatac,brancin,škarpina,orada,arbunsarag.

 

U jatima po površini :iglice,lokarde i gof.

 

Osim ovih navedenih u našem moru živi preko 300 vrsta i podvrsta riba.

 

Česte su i hobotnice,sipe,lignje i jastog.

 

Od školjki tu su :dagnje,kamenice i prstaci.

 

 

 

 

PRIVREDA

 

 

Privreda Budve se naravno najviše zasniva na turizmu. U poslednje vreme u Budvi se privreda mnogo bazira na prodaji i kupovini nekretnina, za koje su zainteresonavi mnogi strani turisti.

 

 

ISTORIJA BUDVE

 

 

 

 

Budva,grad s drevnom istorijom o kojoj postoje mnoge legende,metropola crnogorskog turizma

 

Pogodan geografski položaj i blaga klima uslovili su veoma rano nastanjivanje Budvanskog područja.Najstariji ,za sada poznati tragovi materijalne kulture sa teritorije Budve(Paštrovici,Maini i Grbalj)sežu daleko u praistoriju,u bronzano i gvozdeno doba kad su ovaj prostor nastanjivala ilirska plemena.To su brojne utvrđene gradine u kojima su živjeli ilirski ratnici u svojim zajednicama i kameni tulumi u kojima su bili sahranjivani.Kao što ukazuju antički istorijski izvori,pisani spomenici i bogatstvo arheološkog materijala,Budva predstavlja i jedan od najstarijih urbanih centara na Jadranu.

 

Iliri ,tj.ilirsko pleme Enhelejci smatraju se najstarijim autohtonim stanovništvom Budve

.

Legenda koja ima svoju potvrdu u mnogim grčkim mitovima ,kaže da je Budvu osnovao Kadmo,sin fenicanskog kralja Agenona.

 

 

>>LEGENDA O NASTANKU BUDVE<<

 

 

Legendu o nastanku Budve iznosi Stefan Vizantinac (VI.v) a vezuje se za mitsku ličnost Kadma,Herosa iz Beotije i osnivača grada Tebe.

 

Kadmo je napustio zavičaj tražeći sestru Europu koju je oteo Zevs.Tražeći nju bio je u mnogim Grčkim gradovima ,a po naredbi Delfijskog proročišta skrasio se u Beoti i tu osnovao čuvenu Tebu,kojom je dugo vladao.Imao je ženu Harmoniju ,ćerku boga Aresa i Afrodite.U dubokoj starosti Kadmo i Harmonija su prognani iz Tebe i na volovskoj zapreziotišli u zemlju Enhelejaca.Tu su napravili grad Bouthoe tj.današnju Budvu.Po predanju Budva je dobila ime po volovima koji su doveli Kadma i Harmoniju u ove krajeve (grčki:bous-vo).

 

Harmonija je rodila Kadmu sina Ilirija,a pred smrt su zbog ubistva zmaja Aresovog sina ,bogovi ih kaznili pretvorivši ih u zmije sa karakterističnim plavim pegama.

 

Njihov grob se po predanju nalazi negde na području Boke Kotorske ili Drača.

 

 

**********************************

 

 

 

Iako se ime Budva vezuje za legendu(bous-vo),ime Butua,kao prvobitno ime Budve ,određuje se kao ilirski toponim.

 

Najkarakterističniji antički i srednjevekovni nazivi za Budvu su:Butua,Butoa,Butoba,Budova i Civitas Antiqua,odnosno Stari grad.

 

U V vijeku prije nove ere,grčki tragičar Sofokle,pominje Budvu i to kao grad Ilirije.

 

U IV vijeku prije nove ere kolonizuju je Grci i postaje bogato trgovičko središte.

 

Sredinom II vijeka prije nove ere ,ili,preciznije 168.godine,osvajaju je Rimljani.

 

U I vijeku n.e rimski pisac Plinije Stariji pominje je kao utvrđeni grad rimskih građana.

 

U Rimskom carstvu ostaje do njegovog raspada 395.godine.

 

518.godine nakon razornog zemljotresa počinju da vladaju vizantijski carevi,a u IX vijeku tačnije poslije 841.godine trajno počinju u njoj da se nastanjuju Sloveni.Većinsko romansko stanovništvo stapa se sa slovenskim i nameće hrišćansku veru.

 

841.godine Budvu razaraju Arapi(Saraceni) napavši je s mora.Postoje podaci da su je i Avari još u VI i VII vijeku napadali,pljačkali,pa i nastanjivali,tako da se jedno vrijeme budvanski zaliv nazivao Avarorum sinus.

 

Vizantijski car Vasilije I isteruje Arabljane sa istočnih obala južnog Jadrana.

 

1089.godine i sredine XII vijeka Budva je postala episkopsko središte sa katedralnom crkvom Sv.Ivana Krstitelja.Kao takva bila je jedan od predmeta spora između barske i dubrovačke arhiepiskopije.Pored Raške,prvog centra slovenske srpske države u XI vijeku se formira i Zeta,bivši Dioklion(Duklja),zahvativši oblast stare rimske provincije Prevalitane u okviru koje se nalazila i Budva.

 

U toku I krstaškog rata (1096.god)ovuda prolaze i logoruju Krstaši.

 

U XIV vijeku u vrijeme vlasti Nemanjića(odnosno vlasti cara Dušana)nad Budvom,ona dobija svoj Statut kao prvi zakonodavni akt koji je Budvi obezbjeđivao izvjesnu samostalnost.U narednom periodu smenjuje se vlast crnogorske vlastele Balšića i Crnojevića,na kratko vlast drži i despot Đurađ Branković,dok će 1442.godine Budva pripasti Veneciji,sve do pada Republike 1797.godine

 

U toku mletačke vlasti u Budvi je izgrađeno brodogradilište za gradnju manjih brodova.

 

Od 1797.godine do 1806.godine Budva je pod okupacijom Austrije,pa zatim ,od 1806.godine do 1807.godine njome vlada rusko crnogorska uprava,da bi se između 1807 i 1813.godine našla pod Francuskom okupacijom,pa opet pod austrijskom pod kojom ostaje do 1918.godinekada je oslobađa Srpska i Crnogorska vojska.

 

Drugi svjetski rat odnosi brojne žrtve u borbama protiv fašističkih zavojevaca.

 

Konačno ,22.novembra 1944.godine ,Budva biva trajno oslobođena.

 

 

 

 

 

ZNAMENITE LIČNOSTI OVOG KRAJA

 

Istoriju Budve i Crne Gore obelježile su mnoge znamenite ličnosti iz ovog kraja.

 

Stefan Mitrov Ljubiša -je najpoznatiji Budvanin.On spada u najbolje pripovjedače srpskog jezika.Takav sud je uspostavljen još za vrijeme njegovog života i održao se do danas.

 

Konte Zanovic -od rane mladosti sklon izazovima i avanturama,obrazovao se u Veneciji,Padovi,Firenci,posvećuje se najviše filozofiji.Znalac mnogih jezika,dosta je pisao i objavljivao.

 

Anastas Bocaric - školovao se u Atini da bi kasnije boravio po mnogim mestima.Pored slikarstva bavio se i skulpturom,kaligrafijom i primjenjenom umetnošću.

 

Špiro Bocaric - prve slikarske pouke dobio od brata Anastasa da bi zatim nastavio školovanje u Veneciji.Uradio je veliki broj portretai pejzaža na kojima se oslobađa akademskog realizma i prihvata jednu varijantu impresionizma,u kojoj se osjeća divizionistički manir.

 

Marko Gregovic - Obrazovao se u Beču,a najviše je radio portrete i primorske pejzaže.Uradio je i nekoliko ikonostasa.

 

 

 

KULTURNO I ISTORIJSKO NASLEĐE

 

 

Velika vrijednost Budve je i njeno kulturno i istorijsko nasleđe: brojni spomenici , iskopine , tvrđave , manastiri , crkve ...

 

SPOMENIČKO NASLJEĐE

 

STARI GRAD BUDVA

 

Sagrađen na kamenitom poluostrvu prije više od 2500.godina.Kao značajno trgovinsko središte antička Budva pripadala je tipu "polismatona" koji nije morao da ima ni agoru, ni akropolj ,dok je u osnovi sadržao sve odlike grčkog urbanizma sa elementima selenističkih urbanih struktura.

Pored novootkrivenih pilona,kapije antičke Budve,najnovija istraživanja pokazala su da se u temeljima postojećih bedema,na sjevernoj i zapadnoj strani,nalaze ostaci zidina iz helenističkog i rimskog perioda.

Od vremena mletačke vlasti u gradu se počinju dizati dvospratne i trospratne kuće izgrađene od domaćeg kamena,sa elementima renesansnog i baroknog prizvuka na prozorima gornjih spratova.

 

PILONI

 

Piloni,odnosno antička kapija koja datira iz VI vijeka.prije n.e je bila ulaz u legendom obavijenu tadašnju Budvu.Ovi prvi bedemi Budve rađeni su u karakterističnoj kiklopskoj tehnici(ređanje po horizontali masivnih kamenih blokova),a svjedoče o gradu iz VI vijeka pre Hrista,koji se od ovog vremena počinje pominjati u pisanim istorijskim izvorima ( Sofokle).

 

NEKROPOLA

 

Nalazila se zapadno od Starog grada.Kontinuitet upotrebe zadržala od IV v.p.n.e do IV - V v.n.e.Dijeli se na stariju grčko-ilirsku i mlađu rimsku.

Danas su vidljivi ostaci iz rimskog perioda sa stelom/nadgrobnim spomenikom i okolnim zidovima.

Prvi put otkrivena je 1938.godine.

Pokretni arheološki materijal iz nekropole danas se nalazi u Muzeju grada Budve.

 

RIMSKI KAPITELI

 

Pored mozaika ,"hipokausta" i pločnika (rimski period) pronađenog u suterenu zgrade Muzeja grada Budve ,kapiteli,stubovi i dio arhitravne grede,čine rijetke ostatke rimske vile "Villa Urbana" ( I-II vijek) , predstavljaju neobično vrijedan i reprezentativan detalj vezan za Budvu iz rimskog perioda.

 

ZIDINE

 

Današni izgled zidina vezuje se za kraj srednjevijekovne epohe,period vlasti Vizantije,mada su zidine kasnije krupno razarane i obnavljane ,posebno poslije snažnog zemljotresa 1667.godine.

Predpostavlja se da dio zidina kod Benediktinskog manastira Santa Marija in Punta potiče iz IX vijeka , dio zida na potezu sjever-jug vezuje se za XII do XIII vijek, dok se ostatak smatra da je iz doba mletačke vladavine,znači poslije XV vijeka.

Prve poznate gravire potiču sa kraja XVI vijeka i na njima se može vidjeti da je grad u to vrijeme bio okružen zidinama sa šest kula na pojedinim uglovima,dok je glavna gradska tvrđava - Citadela imala dvije kule,jednu okruglog i drugu nepravilnog oblika.

 

CITADELA

 

Povezana sa zidinama ,u južnom najuzvišenijem dijelu grada,uzdiže se budvanski Kaštel,tj.gradska tvrđava - Citadela,jedan od rijetkih primjera istorijski slojevitog objekta na Crnogorskom primorju.

Unutar Citadele su ostaci temelja crkve Santa Marija de Castello koja odprilike potiče iz doba Nemanjića i Balšića,a po kojoj se cijela tvrđava nazivala Kaštel Sv. Marije.

Prvi put tvrđava se u pisanim izvorima pominje 1425.godine.

U okviru Citadele danas se u toku ljetnjih mjeseci,odvija bogat kulturni život u vidu programa koji čine teatarska,muzička i baletska izvođenja.

 

SAKRALNI SPOMENICI U STAROM GRADU

 

To su ostaci arhitekture ranohrišćanske bazilike sa kraja V vijeka nove ere ,katedralna crkva Sv.Ivana čije se poreklo vezuje za VII vijek, crkva Santa Maria in punta iz 840 godine , crkva Sv.Save Osvećenog iz XII vijeka,ostaci crkve Santa Maria de Castello na Citadeli iz XIV vijeka i crkva Sv.Trojice iz 1804.godine

 

RANOHRIŠĆANSKA BAZILIKA

 

Po datovanju najstarija ,a po otkriću najmlađa sakralna građevina u Starom gradu je ranohrišćanska bazilika,monumentalnih razmjera,sa fragmentima mozaičkog poda u apsidi sjeveroistočnom dijelu naosa.

Budvanska bazilika potiče sa kraja V ili poč. VI vijeka n. e , a svjedoči o Budvi kao značajnom kulturnom,religijskom i ekonomskom centru ovog ili kasnijeg perioda na prostoru Južnog jadrana.

 

CRKVE

 

Crkva Sv.Ivana

 

Crkva posvećena rođenju Sv.Ivana Krstitelja,smatra se da je bila prvobitno izgrađena još u VII vijeku i to u obliku rotonde,karakterističnog kružnog tipa.

Crkva predstavlja primjer jednobrodne bazilike sa bočnim kapelama,horom i sakristijom.U njoj se na sjevernom oltaru čuva znamenita svetinja grada Budve,njegova zaštitnica ,ikona Madona in punta ili tzv.Budvanska gospa.

 

Crkva Santa Maria in punta

 

Nalazi se na rtu ( in punta ) u jugozapadnom dijelu budvanskog Starog grada,vezana južnom i zapadnom stranom za gradske zidine.Spada u red najstarijih preromaničkih crkava na Primorju.Osnovali su je benediktinci 840.godine i predstavlja dio kompleksa prvobitnog benediktinskog manastira.

 

Crkva Sv.Save Osvećenog

 

Blizu crkve Santa Maria in Punta na jugozapadnom dijelu Starog budvanskog grada,uz gradski bedem u XII vijeku podignuta je crkva Sv.Save Osvećenog.

Malih dimenzija,predstavlja romaničku jednobrodnu građevinu sa polukružnom apsidom okrenutom prema istoku,bez zvonika.

 

Crkva Sv.Trojice

 

Uz pomoć crnogorkog vladike Petra I,pravoslavni Budvani su 1797.godine dobili od Austrije dozvolu za izgradnju hrama posvećenig Sv.Trojici.

Izgradnja je počela 1798.godine , a završila se 1804.godine.

Enterijer krasi visoka ikonostasna pregrada koju je ikonopisao 1833.godine grčki zograf sa ostrva Milosa,Naum Zetiri.

 


Crkva Sv. Petke


Crkva Svete Petke je jedinstvene arhitekture, sa zvonikom na preslici sa tri okna. Ukrašena je živopisom iz prve polovine XVIII vijeka.

 

Crkva Sv. Toma


Iz XIV vijeka u Bečićima.

 


Crkva Sv. Ilija


Iz XV vijeka u Petrovcu.

 


Crkva Sv. Nedjelja


Iz XV vijeka na malom ostrvu Katič ispred Petrovca.

 


Crkva Sv. Nikola


Na istoimenom ostrvu podignuta u XV vijeku, obnovljena 1864. godine.

 


Crkva Sv. Krsta


U Novoselju. Sagradjena u XIV vijeku, a ukrašena freskama sa početka XVII vijeka.

 


Crkva Sv. Stefan


Iz XV vijeka.

 


Crkva Sv. Preobraženja


Ukrašena freskama iz XVII vijeka 1855. godine podignuta je velika crkva na Sv. Stefanu posvećena Aleksandru Nevskom.

 

MANASTIRI

 

 

Manastir Podlastva

 

Nalazi se oko 3,5 km udaljen od Budve,iza prevoja Topliš,u pravcu Kotora.Ime je dobio po istoimenom selu Lastva u Gornjem Grblju.

Jedna od legendi kazuje da je car Dušan podigao ovaj manastir 1350.godine

Vjekovima je bio zborno mjesto svih grbaljskih plemena i centar oslobodilačkog pokreta ovog kraja,zbog čega je često pljačkam i spaljivan.

1427.godine u njemu je usvojem Grbaljski Zakonik.

Manastirski kompleks čine crkva posvećena Rođenju Bogorodice i konaci.Unutrašnjost crkve krasi živopis iz XV i XVII vijeka,a takođe i ikonostas koji je 1747.godine uradio slikar Đorđe Dimitrijević.

 

Manastir Podostrog

 

Nalazi se na blagom uzvišenju iznad budvanskog polja,oko 2 km sjeverno od Starog Grada.U XVIII i XIX vijeku manastir izrasta u jedno od najznačajnijih središta crnogorske istorije. Kompleks manastira sastoji se od dvije crkve posvećene Uspenju Bogorodice,male crkve-kapele,kao i niza manastirskih prostorija u sklopu konaka.

Crnogorski mitropoliti često su ovde boravili.Rodonačelnik crnogorske vladarske dinastije Petrović,vladika Danilo,ovde je više puta boravio,a takođe je tu i umro 1735.godine.U ovom manastiru često je boravio i vladika Petar II Petrović Njegoš.

Ovaj manastir ima prostranu terasu koju je sazidao mitropolit Sava Petrović,a obnovio i ukrasio Njegoš i koja gleda na budvanski zaliv,ostrvo Sv.Nikola i more.U središtu njenog zapadnog dijela nalazi se bogato ukrašena četvrtasta "bistijerna".

 

Manastir Stanjevići

 

Nalazi se nadomak Budve,prvi put se pominje 1714.godine kao utvrđenje u koje se sklonio vladika Danilo.

Sagrađen je u prvoj polovini XVIII vijeka zalaganjem vladike Save Petrovića.

Manastirski kompleks čine crkva posvećena Sv.Trojici i konak.Ovaj manastir je više od sto godina bio kulturni i politički centar Crne Gore.

U ovom manastiru je na narodnoj skupštini održanoj 18.oktobra 1798.godine,izglasan prvi Crnogorski zakonik Petra I, sa 16 članova kasnije dopunjenih na skupštini održanoj na Cetinju.

Manastir je porušen u sukobima sa Austrijom 1868.godine.

 

Manastir Duljevo

 

Na oko 470 m.nadmorske visine,nadvisujući u središnjem dijelu zaleđa Paštrovića,nalazi se manastir Duljevo.Podignut je u XIV vijeku, u doba cara Dušana(1308 - 1355),sjeveroistočno od manastira Praskavice.U pisanim izvorima se prvi put pominje krajem XVII vijeka.

U unutrašnjosti ovog sakralnog zdanja,u crkvi Sv.Stefana Prvomučenika nalaze se vrijedni primjeri fresko slikarstva koje datira iz polovine XIV vijeka.

U ovom manastiru se zakaluđerio Arsenije III Čarnojević.

Ispred manastira nalazi se terasa s koje se pruža lep pogled na budvanski zaliv.

 

Manastir Praskavica

 

Najčuveniji vjerski i politički centar svih paštrovskih plemena je manastir Praskavica.Nalazi se nedaleko od Sv.Stefana,iznad Miločerske plaže.

Kompleks manastira sastoji se od dvije crkve,starog i novog konaka i kulice ,koja je u staro vrijeme bila škola.Crkve su posvećene Sv.Trojici i Sv.Nikoli.

Najpouzdaniji istorijski izvor o osnivanju ovog manastira potiče iz 1413.godine,kada je zetski vladar Balša III Stratimirović Balšić sa svojom majkom Jelenom,ćerkom cara Lazara i carice Milice,izdao u Budvi osnivačku povelju manastira Praskavice,u kojoj se pominje izgradnja crkve Sv.Nikola.

1812.godine Francuzi su razorili prvobitnu Balšinu crkvu i kompletno manastirsko zdanje,time uništivši vrijedne arhivske dokumente.Oko 1844.godine započeta je izgradnja današnje crkve Sv.Nikola.

Stari manastirski konak nalazi se sjeverno od crkve i u njemu je vrijedna biblioteka koja broji oko 5 000 knjiga.Takođe se u konaku nalazi i muzej sa riznicom koja sadrži bogatu i neobičnu zbirku umjetničkih djela ,ikona , starog oružja , crkvenih predmeta , knjiga i isprava iz prošlosti Paštrovića.

 

Manastir Reževići

 

Između Sv.Stefana i Petrovca ,na prostranoj zaravni prema moru ,u podnožju planine Voštanice,nalazi se manastir Reževići.Kompleks manastira sadrži dvije crkve i ostatke treće,a takođe i konak.Najstarija crkva posvećena je Uspenju Bogorodice(XIII) vijek,a po predanju sagradio je Stefan Prvovjenčani.

 

Manastir Gradište

 

Nalazi se na uzvišenju iznad Buljarica 2,5 km ,udaljen od Petrovca u pravcu Bara.Manastir je podignut na ostacima neke antičke građevine.Sadrži tri crkve i konak.Glavna manastirska crkva posvećena je Sv.Nikoli ,a druge dvije Sv.Savi i Uspenju Bogorodice.Po predanju osnovan je u XII vijeku,u pisanim dokumentima pominje se 1305.godine u vrijeme kralja Milutina.Naročito poznata i zanimljiva ikona na ovom ikonostasu je ikona na kojoj je predstavljen Sv.Hristifor sa pseće-magarećom glavom.

 

 

NAJPOZNATIJE PLAŽE OPŠTINE BUDVA

 

JAZ -Jedna od tri najveće plaže na Crnogorskom primorju,duga je 1 200 m.Peščana ,kako u vodi tako i na samoj plaži.Površine je 22 500 m2 .

Nalazi se na 2,5 km sjeverno od grada Budve.

Idealna je za kampere jer poseduje kamp kapaciteta 2 000 mjesta.

Okruzena gustom mediteranskom vegetacijom.

 

MOGREN-2004.godine plaža Mogren dobila je plavu zastavicu koja je simbol čistih plaža.Udaljena je 150 m od Starog grada u Budvi.Zauzima površinu od 4 500 m2 .

Sastoji se od dve plaže ukupne dužine 350 m .Plaže su spojene tunelom i prostiru se od rta Mogren do hotela Vidikovac.

Ovo je jedna od najljepših plaža Crnogorskog primorja.

Ime je dobila po španskom mornaru Morigini.

 

SLOVENSKA PLAŽA -Proteže se od gradske marine do hotela Plaža u dužini od 1 600 m .

Ovo je peščana plaža koja poseduje nekoliko sportskih terena.Površine je 24 800 m2 .

Ime je dobila od Bohemianskih turista koji su letovali u Budvi 1935.godine .

 

SVETI NIKOLA - ostrvo na udaljenosti manjoj od 1 km od Budve.Površine 2 700 m2 .

Ima tri peščane plaže ukupne dužine 840 m .Najlepše plaže locirane su sa južne strane ostrva i do njih se jedino može doći brodićem.

Ostrvo je prekriveno gustom mediteranskom vegetacijom.

 

GUVANCE -ili kako je još poznata Mala plaža.

Smeštena ispod puta koji vodi od Budve do Bečića,peščana plaža okrenuta prema zapadu.Površine je 950 m2 .

 

BEČIĆI - još jedna peščana plaža,površine 99 000 m2 , dužine 1 800 m.

Nagrađena je za najlepšu plažu mediterana.

 

KAMENOVO - proteže se u dužini od 330 m ,površine 10 500 m2 .

Smeštena je između Bečića i Pržna,to je peščana plaža tirkizne boje mora.

 

PRŽNO - dužine je 260 m ,površine 4 300 m2 .

Proteže se od rta Kamenovo do rta Miločer,ovo je isto peščana plaža.

 

KRALJIČINA PLAŽA - ovo je mala plaža dužine 200 m ,površine 1 950 m2 .

Nalazi se na 500 m od Sv.Stefana,okrenuta je prema zapadu.Nalazi se ispod bivše rezidencije kralja Aleksandra Karađorđevića i ovo je bila omiljena plaža kraljice Marije.

 

MILOČER - takođe poznata i pod imenom Kraljeva plaža.Nalazi se pored Kraljičine plaže i okružena je sa 18 jutara parka u kojem ima raznih egzotičnih vrsta.

Dužine je 280 m ,površine 7 400 m2.

 

PERAZIĆA DO - smeštena je u zalivu ispod manastira Reževići i to je mala plaža duga svega 40 m ,površine 540 m2 .Pored plaže nalazi se i luka za male brodove.

 

PLAŽA PETROVAC - dužine 600 m ,površine 9 525 m2 .Peščana plaža i pesak joj je crvene boje.

U njenoj blizini nalaze se dva mala ostrva.

 

SVETI STEFAN - nalazi se na najatraktivnijem mestu na Jadranskoj obali i ovde susrećemo veoma redak fenomen prirode - tomobola.To je peščani tesnac koji spaja ostrvo s kopnom.Sa obe strane tombola smeštene su peščane plaze čiji je pesak ružičaste boje.Dužina plaže je 1 700 m , a površina iznosi 14 600 m2 .

 

DROBNI PIJESAK - dužine je 250 m ,površine 5 000 m2 .

Ovo je omiljena plaža lokalnog stanovništva,u prošlosti na ovoj plaži je održana skupština vođa bratstva Paštrovića zvana Bankada.

 

BULJARICA - Nalazi se 1 km južno od Petrovca,dužine 2 250 m , površine 72 850 m2.

Proteže se od rta Resove do rta Dubovica i ovo je najduža plaža na Rivijeri.

Unutar nje nalazi se nekoliko kampova i restorana.

 

LUČICE - nalazi se 500 m južno od plaže Petrovac,ima oblik malog zaliva.

Dužine je 220 m ,površine 4 250 m2 .Ovo je peščana plaža okružena borovom šumom.

 

NASELJENA MJESTA OPŠTINE BUDVA

 

 

Bečići, Blizikuće, Boreti, Brajići, Brda, Budva, Buljarica, Čami Do,

Čelobrdo, Čučuke, Drobnići, Đenaši, Ilino Brdo, Kaluderac, Katun

Reževići, Krstac, Kuljače, Lapčići, Markovići, Novoselje, Petrovac na

Moru, Pobori, Podbabac, Podostrog, Prijevor, Pržno, Rađenovići,

Rijeka Reževići, Sveti Stefan, Stanišići, Tudorovići, Viti Do, Zukovica,

 

svi popusti akcije crna gora montenegro


Akademija Oxford

Autentik.rs Popusti

Zdravstveni Turizam Srbije

Međunarodni festivalProdaja i servis računara


Ukupno 3953   Danas   141   Juče   750     
Sva prava zadržana - Agencija Autentik