Događaji:


 

Prezimena u Crnoj Gori

 

 

Džabasanović, u Drobnjake iz Nikšićkih Trepči kao: Trepčanin
Džajović, Bar; iz Crnogorske Džaje odselili polovinom 18. v. u Srdeč i Šljivovac, Lepenicu u Kragujevačkom području
Džakaj (Džakoj), Štuf (Ulcinj) iz Bobota
Džakalj, Štuf (Ulcinj)
Džakić, u Podgorici iz Bezjova (Kuči); Pljevlja 1869. god.
Džaković, Ćeklići (Cetinje), ogranak Marojevića, od njih su u Nikšiću; Tuzi; ogranak Raičevića (Moliševića-Vlastelinovića) u Šarancima (Žabljak), porijeklom iz Plane (Bileća). Njihovi ogranci Krivaćević na Podima i Kršu (Žabljak) i Pipović u Kršu i Gradini (Žabljak); u Žabljaku na Skadarskom jezeru. Od njih su kod Mojkovca; Podgorica iz područnih Komana
Džakovići, grana bratstva Adrojevića - Marojevića u Vojkovićima
Džakovići (Adrojevići), staro muslimansko bratstvo u Vojkovićima
Džakula, Mojkovac
Džamanja (Džamonja), Paštrovići 1806. god.
Džambasan, u Tepcima (Žabljak), ogranak Radulovića, Trepčana
Džambasović = Džambas, ogranak Radulovića (Trepčana) iz Drobnjaka iselili se u Bobovo (Pljevlja)
Džambata, iselili se iz Banjana u Dabarsko Polje (Hercegovina)
Džamonja, vidi: Džamanja, u Paštrovićima (Čupanjice u Buljarici) iz Stare Crne Gore; Ulcinj 1906. god.
Džanefendić, ogranak Čađenovića u Bratonožićima; iz Meduna (Kuči) iselili se u Novi Pazar
Džankić, Crnci (Piperi) ogranak Lalića
Džanko, Bukovica (Pljevlja)
Džanković, Bijelo Polje i Rožaj iz Zenice; Herceg-Novi su iz Gacka (Hercegovina)
Džanović, Pljevlja 1889. god.; Lješnjani i područni Žabalj (Rijeka Crnojevića) iz Podgorice, Kolić, Primorje
Džanovići, muslimani sa Krusa
Džanjević, Botun (Zeta) kao: Depić ogranak Ivezića, ali Zećani u Mratinju i Stanjevićima (Džanjevića livade) pa u Komanima i Skadru. Rod sa Koristanovićima; iz Džanjeva Brijega (Grude), Tuzi; Crnci (Piperi); Rijeka Crnojevića doselili iz Džanjeva Brijega iz Gruda (Tuzi), od njih su na Cetinju; Igalo, Herceg-Novi doselili iz Podgorice; Kosić (Krajina), Bar; Cetinje
Džanjevići, muslimani koji su živjeli u Komanima
Džanjo Lužanin, muslimanin iz Komana u 18.vijeku
Džarić, Bušnja, Lađani i Ljuće (Pljevlja); Donja Morača iz Hercegovine
Džaferović, Bes (uz Skadarsko jezero), Krajina iz Klimenata (sjeverna Albanija), od njih su u Skadru (Albanija); Boljanići (Pljevlja)
Džafić, Bijelo Polje (Polimlje)
Džafović, Sutivan (Bijelo Polje)
Džebhanić, Pljevlja 1889. god.
Dževerdanović, Nikšićke Rudine
Dževerdanovići, grana bratstva Gradinjana - Miljenovića u Cucama
Džeferdanović (Džeferdarović), Cuce (Cetinje); Nikšić, od njih su odselili u Austriju
Džed, i (Dedić), Ulcinj
Džekaj, Braiša (Ulcinj)
Džekić, Ravna Rijeka (Mojkovac)
Dželalić, Bijela, Herceg-Novi 1682. god. doselili iz Trebinja; kod Herceg-Novog i Risna iz Hercegovine
Dželat, iz Kuča odselili se u Brezovice (Mojkovac) i Papučke (Bijelo Polje)
Džaletović, Njeguši (Cetinje); Petrovići (Banjani), Nikšić, porijeklom iz Makedonije, u 14. v. preselili u Lipov Do i Podprisoje u Čepelnici (Trebinje); u Ledenice Donje (Risan)
Dželetovići, bratstvo u Rajičevićima
Dželjić, Nikšić
Dželović, Pljevlja 1859. god.
Džeferdarović, iz Kuća u Podgorici (Šarkića mehala), rod sa Šarkićima, iseljeni u Skadar
Džedžo, Podgorica
Dživanović, Kotor
Džiganović, Nikšić i kao: Ciganović ili Džioganović
Džidić, iz Kuča prešli u Nikšić pa odande u Novi Pazar; Pljevlja 1854. god. područni Kričak; Zelenika, Herceg-Novi
Džigurski, vidi: Čiguraš
Džijić, Kozice, Kričak (Pljevlja)
Džikerović, Klezna (Ulcinj)
Džikljen, Pljevlja 1883. god.
Džikovac, Nikšić
Džiković, Bratica (Ulcinj)
Džimbaljević, iz Vasojevića doselili se u Savardak (Piperi)
Džinović, Poterje odselili se u Srbiju
Džioganović, vidi: Ciganović
Džirdić, Kuči
Džiherović, Gornja Klezna (Ulcinj)
Džidžović, Bobovište (Primorska krajina) iz Kuča
Džodić, Cetina (Bijelo Polje); Kričak (Pljevlja)
Džogaz, Kalušić (Pljevlja), od njih su u područne Maoče i Bistricu; iz Kuča iselili u Žurene (Bijelo Polje)
Džoganović, Kuta (Župa Nikšićka), starosjedioci
Džogović, Mahala i Pašića Polje (Bijelo Polje); Žurene i Lahole (Bijelo Polje) pa u Vitomiricu (Peć) pa u Vitomiricu (Peć), srodnici su im Bakija u Bioču (Bijelo Polje), doseljenici iz Kuča; Zaton (Bijelo Polje)
Džokaj, Vladimir (Ulcinj)
Džoker, Pljevlja
Džokić, kasnije Milović, u Kučima, od njih su u Bijelom Polju, a odande se jedni odsele u Sjenicu (Raška) i Metohiju; ogranak Petrović u Donjim Banjanima (Nikšić), od njih su u Beogradu kao: Džomba, kod Knina (Kninska Krajina), Ljubomiru (Hercegovina)
Džomanj, c, Paštrovići u 14. v. iz Stare Crne Gore
Džomba ogranak Popovića, iz Banjana (Nikšić) odselili se u Ljubomir (Trebinje), vidi: Džokić
Džombić, Kričak (Pljevlja)
Džongan, Začir (Ljubotinj), Rijeka Crnojevića i jedni odselili u Cetinje a drugi u Bugarsku
Džono, Boguta (Viranjske rupe) i Mužovići (Ljubotinj), Rijeka Crnojevića, porijeklom iz Ovčeg Polja (Makedonija)
Džonovi, bratstvo u Ljubotinju
Džonović, Berane
Džončić, Martinići (Bjelopavlići)
Džokaj, Gorani (Ulcinj)
Džoko, Nikšić
Džoradže, vidi: Džoradžić
Džoradžić, ogranak Bulajića; vidi: Bujalić
Džodž, Dražin Do, Đedići i Krnjevići (Trebinje), oni su ogranak Mračevića iz Sutorine, Herceg-Novi; Podgorica
Džuver (Matović), ogranak Popadića, u Bobovu i Ograđenice (Pljevlja); Crljenice i Bobovo (Pljevlja), ogranak Starčevića
Džudović, Meteh, Vojno Selo, Gornja Ržanica (Plav) ranije Ćesac iz Rovaca; Bearne
Džuer, Spuž (Bjelopavlići), od njih su u Pelinkovićima (Bar)
Džujović, kod Plava i Berana i područnoj Gornjoj Ržanici jesu od Ćesaca iz Rovaca (Podgorica); Plav iz Bihora (Bijelo Polje) i kao: Džukela
Džukela, Mojkovac, vidi: Džujović
Džukelić, ili kao: Džukela kasnije Perišić, u Lazaricama, Orahovu i Bezjovi (Kuči) i Stijepo (Zatrijebač), Kuči, vidi: Džukelić i Džujović; Gusinje su iz Biora (Bihor), Bijelo Polje i kao: Džukela
Džukić, Pošćenje (Džukića Do) i Duži (Šavnik), grana Mandića (Mileševića); Kutnja njiva (Drobnjak); Nikšić
Džuković, Bučje (Pljevlja)
Džulić (Ćulić), Ulcinj
Džulović, Goleša (Pljevlja)
Džulutović, Nikšić
Džuović, Podi, Herceg-Novi i kod Risna iz Ljubomira (Hercegovina)
Džupan, Njeguši (Cetinje)
Džureta, Rastiš (Ulcinj)
Džuretović, Rastiš (Ulcinj)
Džurlić, Gusinje i Plav iz Koća (Kuči)
Džuhevović (Džuherović), Klezna (Ulcinj)
Džudžević, Vrba (Rožaj)
Džudžović, iz Kuča u Bobovište (Primorska krajina); Lagatore (Gornji Bihor), Bijelo Polje, iselili se u Novi Pazar; Jablanica (Rožaje) doseljeni iz Klimenata (Albanija)
Džupani, staro bratstvo u Rajičevićima

 

 
Ukupno 14772   Danas   1059   Juče   1073     
Sva prava zadržana - Agencija Autentik