Događaji:


 

 

Važni telefoni

 

STARI BROJ
NOVI BROJ

OPŠTI BROJEVI:

 
Policija 92
122
Vatrogasci 93
123
Hitna pomoć 94
124
Tačno vrijeme 95
125
Telegrami 96
126
Prijava kvara na telefonu 977
1271
Informacije o telefonskim brojevima 988
1181
Pro Monte 9898
T- Mobile 9899
M:tel 9868

MUP - žalbe i pritužbe građana 9821

020/241-252 ; 067/449-000

Carinska otvorena linija
080-081-333
Kliničko-bolnički centar Crne Gore
020/412-412
Turistička organizacija Crne Gore
020/235-155
Centar savremene umjetnosti Crne Gore
020/225-049 ; 225-043
Crnogorsko narodno pozorište
020/664-074 ; 664-076;

DEŽURNE SLUŽBE:

 
Vodovod
020/633-505
Stambeno
020/623-493
JP Komunalne usluge
020/655-313
JP ”Čistoća”
020/625-349
Elektrodistribucija
020/633-979
Pogrebno
020/662-480

INSPEKCIJE:

 
Finansijska 020/634-265
Komunalna 080 081 222,020/225-146
Tržišna 020/230-529 ; 230-921
Sanitarna 020/608-015
Ekološka 020/658-127
Veterinarska 020/234-106 ; 234-108
Građevinska 020/281-055
Inspekcija rada 020/611-117
Turistička 020/201-355
Poljoprivredna 020/621-007
Prosvjetna 020/405-317

AMBASADE:

 
Albanije: +382 (20) 652 796;652 837
Austrije: +382 (20) 601 580; 601 450
Bosne i Hercegovine: +382 (20) 618 105; 618 015
Bugarske: +382 (20) 655 009; 655 008
Kine: +382 (20) 609 275; 609 295
Francuske: +382 (20) 655 348; 655 344
Grčke: +382 (20) 655 544; 618 170
Hrvatske: +382 (20) 269 760; 269 729
Mađarske: +382 (20) 602 880; 602 910
Italije: +382 (20) 234 661; 234 662
Makedonije: +382 (20) 667 415; 667 416
Rumunije: +382 (20) 618 040
Ruske federacije: +382 (20) 272 460
Slovenije: +382 (20) 208 020
Srbije: +382 (20) 402 500
Velike Britanije: +382 (20) 205 460
Sjedinjenih Američkih Država: +382 (20) 410 500
Poljske: +382 (20) 662 442; 662 394
Turske: +382 (20) 406 500
Njemačke: +382 (20) 667 285

>>>> MIP.GOV.ME

 
Ukupno 14729   Danas   1016   Juče   1073     
Sva prava zadržana - Agencija Autentik