Događaji:


 

Saobraćajna infrastruktura Crne Gore dobro je razvijena obzirom na reljefnu raščlanjenost i isprekidanost terena dubokim kanjonskim dolinama i oštrim planinskim masivima .

Pretežno vode pravcem sjever - jug sa glavnim raskrsnicama u Podgorici .

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

Crna Gora ima putnu mrežu dužine oko 5.227 km , od čega 1.720 km čine magistralni i regionalni putevi , a ostalo su lokalni putevi .

Glavni kontinentalni pravac ide Budva - Podgorica - Bijelo Polje i dalje prema Srbiji i Evropi .

Duž primorja jadranska magistrala povezuje sva primorska naselja .

ŽELEZNIČKI SAOBRAĆAJ

Dužina železničke pruge iznosi oko 250 km i većim dijelom je elektrificirana.

Pruga Beograd - Bar je najvažnija pruga i ima ogromni značaj za privredu Crne Gore , Srbije i Evrope .

POMORSKI SAOBRAĆAJ

Crna Gora ima pomorsku flotu od preko 17 brodova , ukupne nosivosti oko 550.000 registarskih tona . Luka Bar osposobljena je za pretovar oko 5 miliona robe godišnje .

Redovna brodska veza postoji između morske luke Bar i italijanskih luka Bari , Barleta i Ankona.

Na relaciji Kamenari - Lepetani organizovan je prevoz vozila i putnika trajektom .

Glavne luke su : Bar , Kotor , Risan , Zelenika i Budva .

AVIO SAOBRAĆAJ

Na teritoriji Crne Gore postoje dva aerodroma za domaći i međunarodni saobraćaj i nalaze se u Podgorici i Tivtu . Postoji i aerodrom u Beranama koji služi za aviosport i vanredne potrebe .

 
Ukupno 5038   Danas   556   Juče   999     
Sva prava zadržana - Agencija Autentik