Događaji:


 

Prezimena u Crnoj Gori

 

 

 

Ovaj registar je napravljen (i još uvijek se dopunjava) prema svim dostupnim dokumentima u kojima se navode prezimena iz Crne Gore. Počeli smo po Erdeljanoviću iz 1910. g., a sada smo u toku dopunjavanja podataka po najnovijem izdanju knjige Prezimena u Crnoj Gori, Vukote i Akima Miljanića.

Ratkovići sa Ljubotinja kod Cetinja potiču od Kanjoša Macedonovića koji je živio u Paštrovićima kod Drobnog pijeska. On je jedan od potpisnika Ugovora sa Venecijom 04. aprila 1423. godine. Tim ugovorom je traženo utočište u kotorskoj okolini u slučaju napada osvajača na Paštroviće sa okolnih brda. Potomci Kanjoša Macedonovića koji su se doselili krajem 15. vijeka u pleme Ljubotinj, selo Prekornica, a kasnije zaseok Drenov Do i Obzovica, bili su Ratkovići. Sva ostala bratstva u Ljubotinju koja potiču od Kanjoša Macedonovića bili su prvo Ratkovići pa su promijenili prezime zbog spahijskog zuluma, jer su Ratkovići bili u sukobu sa spahijama. Ovo saznanje nam je potvrdio Mitar Lukin Pejaković 1962. godine koji je bio gost u kući Ratkovića na Drenov Do. Te noći u razgovoru Mitar je pričao o tim detaljima i kazao da je imao knjigu iz koje je to čitao, pa ju je pozajmio jednom rodjaku koji neće da je vrati. Kao što znaju njegovi savremenici Mitar Lukin Pejaković sa Pačarađa je bio jedan čestiti i ugledni Ljubotinjanin u čiju istinitost se ne može sumnjati. Ratkovići iz Ljubotinja su se raseljavali na više mjesta, većina nije zadržala vezu sa porijeklom, a neki znaju samo da su iz okoline Cetinja. (autor: Ljubo Dušanov Ratković ljuboratkovic.cg@gmail.com)

 

 
Ukupno 1766   Danas   456   Juče   778     
Sva prava zadržana - Agencija Autentik